Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Tìm hiểu môn học chính trị học : (dưới dạng hỏi & đáp)
Tác giả: Dương Xuân Ngọc, Lưu Văn An
Xuất bản: Hà Nội: Lý Luận Chính Trị, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320
 
Chính trị học
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320
 
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác-Lênin
Tác giả: Hội Đồng Trung Ương
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 1999
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.43
 
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  335.43
 
Bài giảng môn học chính trị : Dùng cho học sinh, sinh viên cao đẳng nghề, trung cấp nghề
Tác giả: Trương Văn Bính
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  320
 
Giáo trình luật hành chính Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Cửu Việt
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  342
 
Tìm hiểu môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin ( Dưới dạng hỏi và đáp )
Tác giả: Vũ Văn Phúc, Mai Thế Hởn
Xuất bản: Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.43
 
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.43
 
Hệ thống chính trị Mỹ
Tác giả: Vũ Đăng Hinh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  320.011073
 
Nhân học chính trị = Anthropologie politique
Tác giả: Georges Balandier, Thắng Vũ
Xuất bản: Hà Nội: Tri thức, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục