Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 41 kết quả
Stories of Peoplehood [electronic resource] : The Politics and Morals of Political Membership
Tác giả: Rogers M Smith, Ian Shapiro
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.2
 
Fragments of an anarchist anthropology
Tác giả: David Graeber
Xuất bản: Chicago: Prickly Paradigm Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.2
 
Corruption, Capitalism and Democracy
Tác giả: J L S Girling
Xuất bản: London New York: Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.2
 
The politics of deceit : Saving freedom and democracy from extinction
Tác giả: Glenn W Smith
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.2
 
Báo cáo phát triển Việt Nam2010 : các thể chế hiện đại
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: , 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.2
 
Modern Institutions : Vietnam Development Report 2010
Tác giả:
Xuất bản: Hanoi: , 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.2
 
On the public
Tác giả: Alastair Hannay
Xuất bản: London New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.2
 
The Oxford handbook of political institutions
Tác giả: Sarah A Binder, R A W Rhodes, Bert A Rockman
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  306.2
 
A theory of political obligation : membership, commitment, and the bonds of society
Tác giả: Margaret Gilbert
Xuất bản: Oxford Oxford New York: Clarendon Press Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.2
 
The teeth and claws of the Buddha : monastic warriors and sōhei in Japanese history
Tác giả: Mikael S Adolphson
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục