Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Monster's Handbook
Tác giả: Mike Mearls, Andy Brase
Xuất bản: : Fantasy Flight Games, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
The elder scrolls V, Skyrim : official game guide
Tác giả: David Hodgson, Stephen Stratton
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, c2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.932
 
Programming role playing games with DirectX
Tác giả: Jim Adams
Xuất bản: Boston MA: Premier Press, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.81536
 
The fantasy sport industry : games within games
Tác giả: Andrew C Billings
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
Learn RPGs in GameMaker: Studio : build and design role playing games
Tác giả: Ben Tyers
Xuất bản: Emeryville Calif: Apress, 2017
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Game play : Paratextuality in contemporary board games
Tác giả: Paul Booth
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  794
 
White Wolf Game Studio hardcover publications
Tác giả:
Xuất bản: : White Wolf Publishing, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.9
 
Heart of nightfang spire
Tác giả: Bruce C Cordell
Xuất bản: Renton WA: Wizards of the Coast, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
Defenders of the faith : a guidebook to clerics and paladins
Tác giả: Rich Redman, James Wyatt
Xuất bản: Renton WA: Wizards of the Coast, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.93
 
Guardians of the flame : to home and Ehvenor
Tác giả: Joel RosenbergJoel RosenbergJoel Rosenberg
Xuất bản: Riverdale NY New York: Baen Books Distributed by Simon Schuster, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục