Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Fathers and daughters in the Hebrew Bible
Tác giả: Johanna Stiebert
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  220.83068742
 
Happiness is ... 200 things i love about dad
Tác giả: Lisa Swerling, Ralph Lazar
Xuất bản: San Francisco: Chronicle Books, 2017
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Miracle on 49th Street
Tác giả: Mike Lupica
Xuất bản: New York: Philomel Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Hatching magic
Tác giả: Ann Downer
Xuất bản: New York: Atheneum Books for Young Readers, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The feast of the goat
Tác giả: Mario Vargas Llosa
Xuất bản: London: Faber, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863.64
 
Demonglass : a Hex Hall novel
Tác giả: Rachel Hawkins
Xuất bản: New York: Hyperion, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Stay
Tác giả: Deb Caletti
Xuất bản: New York: Simon Pulse, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Finding Day's Bottom
Tác giả: Candice F Ransom
Xuất bản: Minneapolis: Carolrhoda Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
The tempest
Tác giả: William Shakespeare, Alden T Vaughan, Virginia Mason Vaughan
Xuất bản: London: Arden Shakespeare, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.3
 
Empire falls [electronic resource]
Tác giả: Richard Russo
Xuất bản: New York: Vintage Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục