Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Shakespeare A to Z : the essential reference to his plays, his poems, his life and times, and more
Tác giả: Charles Boyce, David Allen White
Xuất bản: New York: Laurel, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.3
 
Brush up your Shakespeare!
Tác giả: Michael Macrone
Xuất bản: New York: Gramercy Books, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.3
 
The tempest
Tác giả: William Shakespeare, Alden T Vaughan, Virginia Mason Vaughan
Xuất bản: London: Arden Shakespeare, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.3
 
The life of William Shakespeare : a critical biography
Tác giả: Lois Potter
Xuất bản: Malden MA: WileyBlackwell, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.3
 
Naughty Shakespeare!
Tác giả: Michael Macrone
Xuất bản: Kansas City: Andrews McMeel, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.3
 
Henry V, war criminal? : and other Shakespeare puzzles
Tác giả: John Sutherland, Cedric Thomas Watts
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.3
 
Massinger : the critical heritage
Tác giả: Martin Garrett
Xuất bản: London New York: Routledge, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.3
 
John Webster [electronic resource]
Tác giả: Don Moore
Xuất bản: London New York: Routledge, 1981
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.3
 
The tempest
Tác giả: William Shakespeare, Cedric Watts
Xuất bản: London: Wordsworth Classics, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  822.3
 
Carotenoids
Tác giả: Goran S Nikolic, Dragan J Cvetkovic
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  822.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục