Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Handbook of Korean vocabulary : a resource for word recognition and comprehension
Tác giả: Miho Choo, William OʾGrady
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 1996
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  495.782421
 
Another word a day : an all-new romp through some of the most unusual and intriguing words in English
Tác giả: Anu Garg
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.1
 
Spanish word games for dummies
Tác giả: Adam L Cohen, Leslie E Frates
Xuất bản: Hokoken NJ: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468
 
Từ vựng tiếng Hàn theo chủ đề
Tác giả: Trang Nhung
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.781
 
500 basic Korean verbs = Han'gugŏ tongsa 500 hwaryong sajŏn
Tác giả: Bryan Park
Xuất bản: Seoul Korea Elizabeth NJ: Sotong Hollym International Corp, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.75
 
Digital keywords : a vocabulary of information society and culture
Tác giả: Benjamin Peters
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4834
 
Divided by a common language : a guide to British and American English
Tác giả: Christopher Davies
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  427
 
The Oxford dictionary of original Shakespearean pronunciation
Tác giả: David Crystal
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.33
 
1

Truy cập nhanh danh mục