Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 56 kết quả
Synthetic biology applications in industrial microbiology
Tác giả: David Nielsen, Weiwen Zhang
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Industrial microbiology : An Introduction
Tác giả: Gary Higton, Neil L Morgan, John S Rockey, Michael J Waites
Xuất bản: Osney Mead Oxford Malden MA: Blackwell Science, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Modern industrial microbiology and biotechnology
Tác giả: Nduka Okafor
Xuất bản: Enfield NH: Science Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Applied Microbiology
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Essential microbiology and hygiene for food professionals
Tác giả: Sibel Roller
Xuất bản: London: Hodder Arnold, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.001579
 
Bioluminescence: Fundamentals and Applications in Biotechnology - Volume 1 [electronic resource]
Tác giả: Robert Marks, Thouand Gérald
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Bioluminescence: Fundamentals and Applications in Biotechnology - Volume 2 [electronic resource]
Tác giả: Robert Marks, Thouand Gérald
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Bioactive Compounds from Terrestrial Extremophiles [electronic resource]
Tác giả: Lesley-Ann Giddings, David J Newman
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Biotechnology of microorganisms : diversity, improvement, and application of microbes for food processing, healthcare, e...
Tác giả: Jeyabalan Sangeetha, Pradnya Pralhad Kanekar, Somboon Tanasupawat, Devarajan Thangadurai
Xuất bản: Florida: Apple Academic Press, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.62
 
Biology of Rhodococcus [electronic resource]
Tác giả: Alvarez Héctor M
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  579.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục