Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1336 kết quả
Materials science for dentistry
Tác giả: B W Darvell
Xuất bản: Cambridge England Boca Raton Florida: Woodhead Publishing Limited CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.695
 
Science Advances
Tác giả:
Xuất bản: : American Association for the Advancement of Science, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Science of Sintering
Tác giả:
Xuất bản: : International Institute for the Science of Sintering Beograd, 2010
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The materials science of semiconductors [electronic resource]
Tác giả: A Rockett
Xuất bản: Boston MA: Springer ScienceBusiness Media LLC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Carbon: Science and Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Applied Science Innovations Private Limited, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The science and design of engineering materials
Tác giả: D Irwin Richard
Xuất bản: USA: McGrawHill Companies, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (rar)
ddc:  620.11
 
Materials science and engineering : an introduction
Tác giả: William D Callister
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Materials science and engineering : an introduction
Tác giả: William D Callister, David G Rethwisch
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Materials science and engineering : an introduction
Tác giả: William D Callister, David G Rethwisch
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Foundations of materials science and engineering
Tác giả: William F Smith, Javad Hashemi
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục