Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Nanotechnology : an introduction to nanostructuring techniques
Tác giả: J M Köhler, Wolfgan Fritzsche
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Ordered porous nanostructures and applications
Tác giả: Ralf B Wehrspohn
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Nanoscale assembly : chemical techniques
Tác giả: Wilhelm T S Huck
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Dynamical symmetries for nanostructures : implicit symmetries in single-electron transport through real and artificial molecules
Tác giả: K A Kikoin, Yshai Avishai, Mikhail F Kiselev
Xuất bản: Wien New York: Springer Vienna, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Design, modeling and characterization of bio-nanorobotic systems
Tác giả: Mustapha Hamdi
Xuất bản: New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nanotechnology : an introduction
Tác giả: Jeremy Ramsden
Xuất bản: Oxford Waltham MA: William AndrewElsevier, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Photophysics of molecular materials : from single molecules to single crystals
Tác giả: Guglielmo Lanzani
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Semiconductor nanostructures : quantum states and electronic transport
Tác giả: Thomas Ihn
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Surface effects in magnetic nanoparticles
Tác giả: D Fiorani
Xuất bản: New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Functional nanostructures : processing, characterization, and applications
Tác giả: Sudipta Seal
Xuất bản: New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục