Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 127 kết quả (0.3594198 giây)
Reasoning and Writing Well : MLA Update Version
Thông tin xuất bản: : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 0072947780
Bộ sưu tập: Văn học
Easy Access
Tác giả: Keene Michael L,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Higher Education , 2002
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 007283661X
Bộ sưu tập: Văn học
Nguyên lý kim tự tháp Minto
Tác giả: Minto Babara,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 2008
Ký hiệu phân loại: 808
Bộ sưu tập: Văn học
Feature and magazine writing : action, angle, and anecdotes
Tác giả: Sumner David E,
Thông tin xuất bản: Ames Iowa : Blackwell Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 0813805198 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Văn học
Digital Storytelling for Employability
Tác giả: Malita Laura,
Thông tin xuất bản: Firenze : Firenze University Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 9788864531786
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Travel Writings on Asia : Curiosity, Identities, and Knowledge Across the East, c. 1200 to the Present
Tác giả: Mueller Christian,
Thông tin xuất bản: Singapore : Springer Nature , 2022
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 9789811901249
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter Introduction
Tác giả: Cattani Adelino,
Thông tin xuất bản: Florence : Firenze University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 9788855183291
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter A Rhetorical Model of Debating
Tác giả: Llano Stephen M,
Thông tin xuất bản: Florence : Firenze University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 9788855183291
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter From the Virtues of Argumentation to the Happiness of Dispute
Tác giả: Mastroianni Bruno,
Thông tin xuất bản: Florence : Firenze University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 9788855183291
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter Improving Argumentative Skills in Education: Three Online Discussion Tools
Thông tin xuất bản: Florence : Firenze University Press , 2021
Ký hiệu phân loại: 808
ISBN: 9788855183291
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục