Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 95 kết quả
Smart thinking : skills for critical understanding and writing
Tác giả: Matthew Allen
Xuất bản: Melbourne New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Critical thinking [electronic resource] : a concise guide
Tác giả: Tracy Bowell, Gary Kemp
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Critical thinking skills : developing effective analysis and argument
Tác giả: Stella Cottrell
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Giáo trình nhập môn lôgích hình thức
Tác giả: Nguyễn Đức Dân
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  160
 
What's the problem? : a brief guide to thinking critically
Tác giả: Paula S Rothenberg
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  160
 
Thinking critically
Tác giả: John Chaffee
Xuất bản: Boston: WadsworthClengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Logic made easy : how to know when language deceives you
Tác giả: Deborah J Bennett
Xuất bản: New York: WW Norton Co, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Giáo trình Lôgic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học
Tác giả: Đoàn Văn Khái, Dư Đình Phúc, Nguyễn Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  160
 
Giáo trình Logic học đại cương
Tác giả: Nguyễn Như Hải
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  160
 
Một số tình huống và bài tập môn logic học
Tác giả: Lê Duy Ninh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  160
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục