Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 105 kết quả (1.0156201 giây)
Tìm hiểu lôgich học
Tác giả: Lê Tử Thành,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1996
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Proof and disproof in formal logic : an introduction for programmers
Tác giả: Bornat Richard,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0198530269
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 28353 Định dạng: PDF
Language, Proof, and Logic
Thông tin xuất bản: : CSLI Publications , 2002
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 21189 Định dạng: PDF
Lôgic hình thức
Tác giả: Lưu Hà Vĩ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 1997
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Being logical : a guide to good thinking
Tác giả: McInerny Dennis Q,
Thông tin xuất bản: New York : Random House , 2004
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 1400061717
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 25636 Định dạng: PDF
Giáo trình nhập môn logic hình thức
Ký hiệu phân loại: 160
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18726 Định dạng: PDF
Logic for dummies
Tác giả: Zegarelli Mark,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0471799416
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 37353 Định dạng: PDF
Critical thinking
Tác giả: Epstein Richard L,
Thông tin xuất bản: Australia Belmont CA : ThomsonWadsworth , 2006
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0534583482
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 25425 Định dạng: PDF
Smart thinking : skills for critical understanding and writing
Tác giả: Allen Matthew,
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 0195517334
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 37201 Định dạng: PDF
You've got to be kidding! : how jokes can help you think
Tác giả: Capps John M,
Ký hiệu phân loại: 160
ISBN: 1405196645
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 30321 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục