Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 16 kết quả (0.7999692 giây)
Genetic Glass Ceilings : Transgenics for Crop Biodiversity
Tác giả: Gressel Jonathan,
Ký hiệu phân loại: 631.5
ISBN: 9780801887192
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Permaculture
Tác giả: Mollison Bill,
Thông tin xuất bản: : Equilibres Daujourdhui , 1990
Ký hiệu phân loại: 631.5
ISBN: 2867330300
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 63066 Định dạng: PDF
Fruit and vegetable biotechnology
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 631.5
ISBN: 0849314364
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 65090 Định dạng: PDF
Plant biotechnology and transgenic plants
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2002
Ký hiệu phân loại: 631.5
ISBN: 082470794X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 74493 Định dạng: PDF
Postharvest physiology and hypobaric storage of fresh produce [electronic resource]
Tác giả: Burg Stanley P,
Ký hiệu phân loại: 631.5
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81197 Định dạng: PDF
Biotechnology and plant genetic resources : conservation and use
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Oxon New York : CAB International , 1997
Ký hiệu phân loại: 631.5
ISBN: 0851991424
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81246 Định dạng: PDF
The complete guide to saving seeds : 322 vegetables, herbs, flowers, fruits, trees, and shrubs
Tác giả: Gough Robert E,
Thông tin xuất bản: North Adams MA : Storey Pub , 2011
Ký hiệu phân loại: 631.5
ISBN: 9781603425742
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94170 Định dạng: EPUB
Pruning, training, and tidying
Tác giả: Flowerdew Bob,
Thông tin xuất bản: New York : Skyhorse Pub , 2012
Ký hiệu phân loại: 631.5
ISBN: 9781616086251
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 94224 Định dạng: EPUB
Principles of plant genetics and breeding
Tác giả: Acquaah George,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2012
Ký hiệu phân loại: 631.5
ISBN: 9780470664759
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 97897 Định dạng: PDF
Microirrigation for crop production : design, operation, and management
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Elsevier , 2006
Ký hiệu phân loại: 631.5
ISBN: 0444506071
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 106453 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục