Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Plant Pathology
Tác giả: Christian R Joseph Cumagun, Christian R Joseph Cumagun
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  135.3
 
Plant pathology
Tác giả: George N Agrios
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Academic Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.92
 
Introduction to plant pathology
Tác giả: Richard N Strange
Xuất bản: New York NY USA: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.3
 
Introduction to plant pathology
Tác giả: Richard N Strange
Xuất bản: New York NY USA: Wiley, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.3
 
Diagnostics of Plant Diseases
Tác giả: Dmitry Kurouski, Dmitry Kurouski
Xuất bản: : IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  632.3
 
Plant pathology : techniques and protocols
Tác giả: Robert Burns
Xuất bản: New York NY London: Humana Springer distributor, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.3
 
Plant pathology concepts and laboratory exercises
Tác giả: Bonnie H Ownley, R N Trigiano
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  632.3
 
Plant Diseases : Current Threats and Management Trends
Tác giả: Snježana Topolovec-Pintarić, Snježana Topolovec-Pintarić
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  632.3
 
Current and Emerging Challenges in the Diseases of Trees
Tác giả: Bellé CristianoBellé Cristiano
Xuất bản: : IntechOpen, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Forest Entomology and Pathology Volume 1: Entomology
Tác giả: Jeremy D Allison, Jeremy D Allison, Timothy D Paine, Timothy D Paine, Bernard Slippers, Bernard Slippers, Michael J Wingfield, Michael J Wingfield
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục