Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
RF circuit design
Tác giả: Richard Chi-Hsi Li
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
RF circuit design
Tác giả: Chris Bowick
Xuất bản: Boston: Newnes, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
Radio frequency circuit design
Tác giả: W Alan Davis, Krishna K Agarwal
Xuất bản: New York: John Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Radio frequency circuit design
Tác giả: W Alan Davis
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
Telecommunication circuit design
Tác giả: Patrick D Van der Puije
Xuất bản: New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Circuit design for RF transceivers
Tác giả: Domine M W Leenaerts, K A I Halonen, Johan van der Tang, Cicero S Vaucher
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
RF MEMS circuit design for wireless communications
Tác giả: Héctor J de los Santos
Xuất bản: Boston London: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
RF MEMS circuit design for wireless communications
Tác giả: Héctor J de los Santos
Xuất bản: Boston: Artech House, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
RF circuit design [electronic resource]
Tác giả: Chris Bowick
Xuất bản: Boston: Newnes, 1982
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
Telecommunication circuit design [electronic resource]
Tác giả: Patrick D Van der Puije
Xuất bản: New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục