Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 114 kết quả (0.4300381 giây)
Cognitive Radio in 4G/5G Wireless Communication Systems
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 9781789847062
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital audio broadcasting
Tác giả: Hoeg Wolfgang,
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0470850132
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11896 Định dạng: CHM
RFID for dummies
Tác giả: J Sweeney Patrick,
Thông tin xuất bản: : Wiley Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 076457910X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 13230 Định dạng: PDF
Developing MMS applications : multimedia messaging services for wireless networks
Tác giả: Scott Guthery,
Thông tin xuất bản: : McGrawHill Companies , 2003
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 007141178x
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Resource Management in Wireless Networking (Network Theory and Applications)
Tác giả: Du DingZhu,
Thông tin xuất bản: Boston : Springer , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0387238085
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15849 Định dạng: PDF
CWNA : Certified Wireless Network Administrator Study Guide
Tác giả: Coleman David D,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0471789526
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16925 Định dạng: PDF
Communication Systems for the Mobile Information Society
Tác giả: Sauter Martin,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0470026766
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17055 Định dạng: PDF
Developing Practical Wireless Applications
Tác giả: Gratton Dean A,
Thông tin xuất bản: : Digital Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 1555583105
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17881 Định dạng: CHM
WIMAX di động - Phân tích so sánh với các công nghệ 3G
Tác giả: Lê Thanh Dũng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bưu Điện , 2007
Ký hiệu phân loại: 621.384
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19399 Định dạng: PDF
Thông tin vô tuyến nguyên lý - tính toán và ứng dụng
Ký hiệu phân loại: 621.384
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục