Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 22 kết quả
The CRC handbook of solid state electrochemistry
Tác giả: H J M Bouwmeester, P J Gellings
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Scanning electrochemical microscopy
Tác giả: Allen J Bard, Michael V Mirkin
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Principles of electrochemistry
Tác giả: Jir Koryta, Jin Dvork̀, Kavan
Xuất bản: Chichester: Wiley, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Fundamentals of electrochemistry
Tác giả: VS Bagockij
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Electrochemical methods : fundamentals and applications
Tác giả: Allen J Bard, Larry R Faulkner
Xuất bản: New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Inorganic electrochemistry : theory, practice and applications
Tác giả: Piero Zanello
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Elements of Molecular and Biomolecular Electrochemistry
Tác giả: Savéant Jean-Michel
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.37
 
Analytical electrochemistry [electronic resource]
Tác giả: Joseph Wang
Xuất bản: New York: WileyVCH, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Nineteenth-Century Attitudes: Men of Science [electronic resource]
Tác giả: Sidney Ross
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
Transfer Phenomena in Magnetohydrodynamic and Electroconducting Flows
Tác giả: A Alemany, Ph Marty, J P Thibault
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.37
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục