Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 173 kết quả
Beast
Tác giả: Peter Benchley
Xuất bản: New York: Fawcett Crest, 1992
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
One fine day in the middle of the night
Tác giả: Christopher Brookmyre
Xuất bản: London: Little Brown, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The Lost Symbol [electronic resource] : a novel
Tác giả: Dan Brown
Xuất bản: : Knopf Doubleday Publishing Group, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Balance of power
Tác giả: Warren Murphy
Xuất bản: New York: Pinnacle Books, 1981
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Trojan odyssey
Tác giả: Clive Cussler
Xuất bản: New York: Putnam, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Don't look back
Tác giả: Amanda Quick
Xuất bản: New York: Bantam Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The Bookman's wake : a mystery with Cliff Janeway
Tác giả: John Dunning
Xuất bản: New York: Pocket Star Books, 1995
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Final venture
Tác giả: Michael Ridpath
Xuất bản: London: Michael Joseph, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The captive's return
Tác giả: Catherine Mann
Xuất bản: New York: Silhouette Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Awaken to danger
Tác giả: Catherine Mann
Xuất bản: New York: Silhouette Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục