Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Thiết kế thi công tường chắn đất có cốt
Tác giả: Dương Học Hải
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.164
 
Thiết kế thi công trạm thủy điện nhỏ
Tác giả: Nguyễn Duy Thiện
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312134
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Tác giả: Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.319
 
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC
Tác giả: Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Chỉ dẫn thiết kế thi công cọc barét tường trong đất neo trong đất
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.154
 
Thiết kế thi công nền đắp trên đất yếu
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.28
 
Thiết kế thi công xây dựng : Tiêu chuẩn xây dựng 1998
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
Hỏi - đáp thiết kế thi công kết cấu nhà cao tầng : T.1
Tác giả: Triệu Tây An
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  690.21
 
Hỏi - đáp thiết kế thi công kết cấu nhà cao tầng : T2
Tác giả: Triệu Tây An
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.21
 
Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế tổ chức thi công : Tiêu chuẩn Việt Nam
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0218
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục