Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 125 kết quả
Shiloh 1862 : the death of innocence
Tác giả: James R Arnold
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing, 1998
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
Homeland Fascism Corporatist Government in the New American Century
Tác giả: Julia Schwendinger, Herman Schwendinger
Xuất bản: Brooklyn NY: punctum books, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cartographic Memory
Tác giả: Juan Herrera
Xuất bản: Durham: Duke University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
American science fiction TV : Star Trek, Stargate and beyond
Tác giả: Jan Johnson-Smith
Xuất bản: London: Tauris, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.456
 
An outline of American history
Tác giả: Howard Cincotta
Xuất bản: USA: US Depertment of State, 1994
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  973
 
The importance of being lazy : in praise of play, leisure, and vacations
Tác giả: Al Gini
Xuất bản: New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.26
 
The Rule of Law in the United States : An Unfinished Project of Black Liberation
Tác giả: Paul Gowder
Xuất bản: : Bloomsbury Academic, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  342.730873
 
Postsecular Conflicts : Debating tradition in Russia and the United States
Tác giả: Kristina Stoeckl, Kristina Stoeckl, Dmitry Uzlaner, Dmitry Uzlaner
Xuất bản: Innsbruck: innsbruck university press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Analysis of Creationism in the United States from Scopes (1925) to Kitzmiller (2005) and its Effect on the Nation´s Scie...
Tác giả: Elizabeth Watts
Xuất bản: Göttingen: Universitatsverlag Gottingen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  507.1073
 
Towards Turkish American Literature : Narratives of Multiculturalism in Post-Imperial Turkey
Tác giả: Elena Furlanetto, Barabar Buchenau, Barabar Buchenau
Xuất bản: Frankfurt am Main New York: Peter Lang International Academic Publishing Group, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  894.3509
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục