Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty trách nhiệm hữu hạn Posvina
Tác giả: Phan Anh Tuấn, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.154
 
Xây dựng mô hình hệ thống thông tin kế toán trong các trường cao đẳng công lập trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Thị Kim Thoa, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.0285
 
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Ngọc Cẩm, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.63
 
Hệ thống kiểm soát nội bộ tại các kho bạc nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Tác giả: Nguyễn Thanh Hiếu, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.458
 
Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán ...
Tác giả: Nguyễn Thị Đức Hạnh, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.3
 
Hoàn thiện hệ thống kế toán tại các trường trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tác giả: Hoàng Thị Minh, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  657.8327
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với cải cách thủ tục hành chính thuế tại cục thuế thành phố...
Tác giả: Cao Thị Mai Hiên, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Nam Á
Tác giả: Lê Xuân Hội, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.1511
 
Giải pháp vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.Hồ Chí Minh
Tác giả: Vũ Thị Hạ Linh, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.1511
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài chính ở các đơn vị công trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả: Quách Đông Giàm, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục