Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Giáo trình Công pháp quốc tế. Quyển 1
Tác giả: Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng đức, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341
 
Giáo trình Công pháp quốc tế. Quyển 1
Tác giả: Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng đức, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  341
 
Giáo trình Công pháp quốc tế . Quyển 2
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Thăng Long, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  341
 
Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 1
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Thăng Long, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  341
 
Giáo trình Công pháp quốc tế . Quyển 2
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Thăng Long, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
Giáo trình công pháp quốc tế. Quyển 1
Tác giả: Ngô Hữu Phước, Nguyễn Thị Vân Huyền, Trần Thăng Long, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2022
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341
 
Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty TNHH dược phẩm Anh Mỹ Ampharma
Tác giả: Trần Thị Thùy Dương, Dương Thị Mai Hà Trâm, Huỳnh Thị Tuyết Trinh, Trần Gia Linh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Giải quyết tranh chấp thương mại trong WTO - Tóm tắt một số vụ kiện và phán quyết quan trọng của WTO = WTO case law - A ...
Tác giả: Bùi Ngọc Anh, Hà Thị Thanh Bình, Nguyễn Khánh Ngọc, Phạm Minh Trí, Trần Thị Thùy Dương
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  343.087
 
Đánh giá khả năng xua đuổi gián của các loài thực vật và ứng dụng tạo sản phẩm có nguồn gốc thực vật để xua đuổi gián Mỹ...
Tác giả: Đoàn Xuân Trang, Nguyễn Thị Hai, Phạm Trần Yến Nhi, Trần Thị Thùy Dương, Trần Tuấn Tông
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  632.96
 
1

Truy cập nhanh danh mục