Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Hệ thống thông tin quản lý
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4038011
 
Máy tính trong kinh doanh giải quyết vấn đề trong quản lý - văn phòng
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.369
 
Điều khiển PID tối ưu bền vững cho động cơ DC không chổi quét
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Giáo trình lý thuyết đồ thị
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Đức Nghĩa
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  511.5
 
Kiểm soát ô nhiễm không khí
Tác giả: Nguyễn Đinh Tuấn, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của công ty điện lực Duyên Hải
Tác giả: Nguyễn Thanh Hùng, Lê Quang Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
Sách chuyên khảo hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời hội nhập. Tập 1- mô...
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658
 
Sách chuyên khảo hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời hội nhập. Tập 2- qu...
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Sách chuyên khảo hệ thống quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thời hội nhập. Tập 3- đá...
Tác giả: Lê Quang Hùng, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Tài Chính, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Xử lý nước thải đô thị và công nghiệp tính toán thiết kế công trình = : domestic and industrial wastewater treatment eng...
Tác giả: Lâm Minh Triết, Nguyễn Phước Dân, Nguyễn Thanh Hùng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  628.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục