Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Chỉ dẫn kĩ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.154
 
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.15
 
Nền móng nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.15
 
Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc barét tường trong đất và neo trong đất
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.154
 
Chỉ dẫn kĩ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.154
 
Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15
 
Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15
 
Nền móng nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.15
 
Nền móng nhà cao tầng
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.15
 
Bài tập sức bền vật liệu : tóm tắt lý thuyết, bài giải, bài tập
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.112
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục