Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 46 kết quả (0.6399929 giây)
A history of economic thought : the LSE lectures
Ký hiệu phân loại: 330.1
ISBN: 069101244X
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 66332 Định dạng: PDF
The Anthem Companion to Pierre Bourdieu
Tác giả: Robbins Derek,
Thông tin xuất bản: : Anthem Press , 2016
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
UNIX systems programming : communication concurrency, and threads
Tác giả: Robbins Kay A,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0130424110
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6711 Định dạng: CHM
Programming Microsoft Infopath : a developer's guide
Tác giả: Robbins Thom,
Thông tin xuất bản: Hingham Mass : Charles River Media , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.36
ISBN: 1584503122
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7287 Định dạng: CHM
The UNIX CD bookshelf
Tác giả: Robbins Arnold,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 1565924274
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8659 Định dạng: PDF
Classic shell scripting
Tác giả: Robbins Arnold,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0596005954
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9743 Định dạng: CHM
Lessons in grid computing : the system is a mirror
Tác giả: Robbins Stuart,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0471790109
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16175 Định dạng: PDF
Bash Quick Reference
Tác giả: Robbins Arnold,
Thông tin xuất bản: USA : OReilly , 2006
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0596527764
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16201 Định dạng: PDF
The accidental leader : what to do when you’re suddenly in charge
Tác giả: Robbins Harvey,
Thông tin xuất bản: San Francisco CA : Jossey Bass , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN: 0787968552
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 16508 Định dạng: PDF
Learning Legacies : Archive to Action through Women's Cross-Cultural Teaching
Tác giả: Robbins Sarah,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 370.117
ISBN: 9780472053513
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục