Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.6799567 giây)
GWT in practice [electronic resource]
Tác giả: Cooper Robert,
Thông tin xuất bản: Greenwich Conn : Manning , 2008
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 1933988290
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34820 Định dạng: PDF
Mineral Physics—In Memory of Orson Anderson
Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI , 2020
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039365425
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Mineral Physics-In Memory of Orson Anderson
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783039365418
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Disaster : Hurricane Katrina and the failure of Homeland Security
Thông tin xuất bản: New York : Times Books , 2006
Ký hiệu phân loại: 976.044
ISBN: 0805081305
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
ID: 87280 Định dạng: PDF
The design of cost management systems : text and cases
Tác giả: Cooper Robin,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall , 1999
Ký hiệu phân loại: 658.1511
ISBN: 9780135704172
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Pocket guide to musculoskeletal diagnosis
Tác giả: Cooper Grant,
Thông tin xuất bản: Totowa NJ : Humana Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 616.7
ISBN: 1588296741
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 71767 Định dạng: PDF
About face 3 : the essentials of interaction design
Tác giả: Cooper Alan,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Pub , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.438
ISBN: 0470084111 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1

Truy cập nhanh danh mục