Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 49 kết quả (0.6600002 giây)
Gookin / android phones for dummies
Tác giả: Dan Gookin,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : John Wiley and Sons , 2016
Ký hiệu phân loại: 004.167
ISBN: 9781119310686
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 111437 Định dạng: PDF
Buying a computer for dummies
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: : Wiley Pub , 2004
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0764576534
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13172 Định dạng: PDF
Buying a computer for dummies(r)
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: : Wiley Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 076459818X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13231 Định dạng: PDF
PCs For Dummies® Quick Reference, 3rd Edition
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: Indianapolis IN : Wiley Publishing Inc , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0764589601
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15904 Định dạng: PDF
Laptops for Dummies (For Dummies)
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0764575554
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15928 Định dạng: PDF
Buying a Computer For Dummies®, 2004 Edition
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0764540777
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16249 Định dạng: PDF
Power Excel and Word
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: San Francisco Calif London : SYBEX , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.369
ISBN: 0782143792 (pbk.)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
C for dummies
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0764570684
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 25503 Định dạng: PDF
Troubleshooting your pc for dummies
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , c2005
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 0764577425 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Buying a computer for dummies
Tác giả: Gookin Dan,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley Pub , c2006
Ký hiệu phân loại: 004.160297
ISBN: 076459818X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục