Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 138 kết quả (0.4063012 giây)
Intel Xeon Phi Coprocessor Architecture and Tools : The Guide for Application Developers
Tác giả: Rahman Rezaur,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2013
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 9781430259275
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Beginner's Guide to Microprocessors
Tác giả: Gilmore Charles M,
Thông tin xuất bản: USA : Tab Books , 1984
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0830606955 :
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Micro-processors : An Introduction
Tác giả: Kimberley Paul,
Thông tin xuất bản: USA : McGrawHill , 1982
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0070345481 (pbk.) :
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Đo lường và điều khiển bằng máy tính
Tác giả: Ngô Diên Tập,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
A+ certification training kit
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0735611092
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6576 Định dạng: CHM
A+ certification training kit
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2001
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 073561265X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6580 Định dạng: CHM
ICDL
Tác giả: Gunderloy Michael,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0789730928
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7806 Định dạng: CHM
Đo lường và điều khiển bằng máy tính
Tác giả: Ngô Diên Tập,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.16
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Treo essentials
Tác giả: Morrison Michael,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Que Pub , 2005
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 0789733285
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9615 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục