Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.3000377 giây)
Pro Novell Open Enterprise Server (Pro)
Tác giả: van Vugt Sander,
Thông tin xuất bản: kd : Apress , 2005
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 1590594835
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12361 Định dạng: PDF
The Definitive Guide to SUSE Linux Enterprise Server
Tác giả: van Vugt Sander,
Thông tin xuất bản: Newtown Square PA : Apress , 2006
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1590597087
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 15624 Định dạng: PDF
Beginning Ubuntu server administration : from novice to professional
Tác giả: Vugt Sander van,
Thông tin xuất bản: Berkeley Ca : Apress , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 1590599233
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 49330 Định dạng: PDF
The definitive guide to SUSE Linux enterprise server
Tác giả: Vugt Sander van,
Ký hiệu phân loại: 005.4469
ISBN: 1590597087
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 76988 Định dạng: PDF
Pro Ubuntu server administration
Tác giả: Vugt Sander van,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 1430216220
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 80263 Định dạng: PDF
Beginning Ubuntu LTS server administration : from novice to professional [electronic resource]
Tác giả: Vugt Sander van,
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 1430210826
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 136909 Định dạng: PDF
Ubuntu netbooks [electronic resource] : the path to low-cost computing
Tác giả: Vugt Sander van,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2009
Ký hiệu phân loại: 004.16
ISBN: 9781430224426
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 67007 Định dạng: PDF
Beginning Ubuntu LTS server administration [electronic resource] : from novice to professional, second edition
Tác giả: Vugt Sander van,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2008
Ký hiệu phân loại: 005.432
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 34557 Định dạng: PDF
Beginning the Linux Command Line, Second Edition.
Tác giả: Vugt Sander van,
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9781430268291
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 104261 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục