Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Genki I: An Integrated Course in Elementary Japanese I : Workbook
Tác giả: Chikako Shinagawa, Eri Banno, Yoko Sakane
Xuất bản: : The Japan Times, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
Mẫu câu cơ bản tiếng Nhật trong giao tiếp
Tác giả: Bảo Yến, Matsu Bara
Xuất bản: Hà Nội: Thanh niên, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
The languages of Japan
Tác giả: Masayoshi Shibatani
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 1990
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
501 Japanese verbs : fully described in all inflections, moods, aspects, and formality levels
Tác giả: Roland A LangeRoland A Lange
Xuất bản: Hauppauge NY: Barrons, 1988
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
Making sense of Japanese grammar : a clear guide through common problems
Tác giả: Zeljko Cipris, Shoko Hamano
Xuất bản: Honolulu: University of Hawaii Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
Read Japanese today
Tác giả: Len Walsh
Xuất bản: Rutland Vt: C E Tuttle Co, 1969
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
Genki II: An Integrated Course in Elementary Japanese
Tác giả: Eri Banno, Yutaka Ohno, Yoko Sakane, Chikako Shinagawa
Xuất bản: : KINOKUNIYA BOOK STORE, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
Spoken world. Irish [sound recording]
Tác giả:
Xuất bản: New York: Living LanguageRandom House, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
Modern Japanese grammar workbook
Tác giả: Mutsuko Endo Hudson, Naomi Hanaoka McGloin, Fumiko Nazikian
Xuất bản: Abingdon Oxon: Routledge, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục