Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 77 kết quả
Thực hành đánh giá cảm quan
Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.07
 
Thực hành phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm
Tác giả: Phạm Minh Nhựt, Bùi Đức Chí Thiện
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.07
 
Biotechnology in flavor production
Tác giả: Faith C Belanger, D Havkin-Frenkel
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Bài giảng phân tích thực phẩm
Tác giả: Huỳnh Quang Phước
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.07
 
Phân tích đánh giá chất lượng thực phẩm
Tác giả: Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.07
 
Advances in food diagnostics
Tác giả: Y H Hui, Leo M L Nollet, Fide Toldrá
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.07
 
The Determination of Chemical Elements in Food
Tác giả: Sergio Caroli
Xuất bản: New Jersey: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.07
 
Near Infrared Spectroscopy in Food Science and Technology
Tác giả: Alfred A Christy, W Ferd Mcclure, Yukihiro OzaKi
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.07
 
Thí nghiệm phân tích thực phẩm
Tác giả: Trần Bích Lam
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Manual of food quality control : 16. radionuclides in food
Tác giả: Edmond J Baratta
Xuất bản: Roma: FAO, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 

Truy cập nhanh danh mục