Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 582 kết quả
Only you can save mankind
Tác giả: Terry Pratchett, David Scutt
Xuất bản: London: Corgi, 1993
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Seeing I
Tác giả: Jonathan Blum, Kate Orman
Xuất bản: London: BBC, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The golden gate
Tác giả: Alistair MacLean
Xuất bản: London: HarperCollins, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
The Twisted Root
Tác giả: Spider Robinson Robinson, Jeanne Robinson cm Spider Robinson
Xuất bản: : SUMA DE LETRAS, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.914
 
Acts of faith
Tác giả: Mary Wollstonecraft Shelley, Mary Wollstonecraft Shelley cm
Xuất bản: : New York Vintage books c2005 2006, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
Ulysses
Tác giả: Max Brooks, Max Brooks cm
Xuất bản: : Oxford University Press, 1998
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
Five run away together
Tác giả: Stephen M Pollan, Mark Levine cm Stephen M Pollan
Xuất bản: : Hodder Childrens Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
The Ship of Adventure
Tác giả: Harlan Ellison, Harlan Ellison cm
Xuất bản: : Macmillan Childrens, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
Monk's-Hood
Tác giả: Zane Grey, Zane Grey cm
Xuất bản: : Little Brown Company, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
The Castle of Adventure
Tác giả: Ha Jin, Ha Jin cm
Xuất bản: : Macmillan Childrens, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  823.912
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục