Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 69 kết quả
Computer organization and design : the hardware/software interface
Tác giả: David A Patterson, John L Hennessy
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
A practical introduction to computer architecture
Tác giả: Daniel Stephen Page
Xuất bản: London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Giáo trình cấu trúc máy tính
Tác giả: Vũ Thành Vinh, Trần Tuấn Việt
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
Giáo trình cấu trúc máy tính
Tác giả: Hoàng Đức Hải, Tống Văn On
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  004.22
 
Giáo trình kiến trúc máy tính
Tác giả: Võ Đức Khánh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  004.22
 
PCI express system architecture
Tác giả: Ravi Budruk
Xuất bản: Boston: Addison Wesley, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.22
 
Enterprise Service Bus
Tác giả: Dave Chappell
Xuất bản: Sebastopol: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.22
 
Gíao trình kiến trúc máy vi tính
Tác giả: Vũ Chấn Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  004.22
 
Cấu trúc máy tính và hợp ngữ : Bài giảng
Tác giả: Lê Mạnh Hải
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  004.22
 
Kiến trúc máy tính
Tác giả: Nguyễn Đình Việt
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.22
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục