Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 155 kết quả (0.2500092 giây)
Programming ADO / David Sceppa
Tác giả: Sceppa David,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0735607648
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6523 Định dạng: CHM
UML distilled : applying the standard object modeling language
Tác giả: Martin Fowler,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0321193687
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6905 Định dạng: CHM
UML bible
Tác giả: Pender Tom,
Thông tin xuất bản: NY : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0764526049
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6908 Định dạng: CHM
ADO.NET cookbook
Tác giả: Bill Hamilton,
Thông tin xuất bản: Beijing : OReilly , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0596004397
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7101 Định dạng: CHM
Enterprise patterns and MDA : building better software with archetype patterns and UML
Tác giả: Arlow Jim,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 032111230X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7118 Định dạng: CHM
Object-oriented programming with ActionScript 2.0
Tác giả: Haffner Robin,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : New Riders , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0735713804
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7131 Định dạng: CHM
Real time UML : advances in the UML for real-time systems
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0321160762
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7253 Định dạng: CHM
Tivoli and WebSphere Application Server for z/OS
Tác giả: Darmawan Budi,
Thông tin xuất bản: USA : IBM , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 0738498610
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7264 Định dạng: CHM
Object-oriented programming : from problem solving to Java
Tác giả: Garrido Jose M,
Thông tin xuất bản: Hingham Mass : Charles River Media , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 1584502878
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7286 Định dạng: CHM
Quantitative approaches in object-oriented software engineering
Thông tin xuất bản: London : Kogan Page Science , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 1903996279
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7565 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục