Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Encyclopedia of the history of psychological theories
Tác giả: R W Rieber
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
A history of modern psychology in context
Tác giả: Wade E Pickren, Alexandra Rutherford
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
Nhập môn lịch sử tâm lý học
Tác giả: BR Hergenhahn
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
An introduction to the history of psychology
Tác giả: B R Hergenhahn
Xuất bản: Australia Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
Lecturas de historia de la psicología
Tác giả: Alejandra Ferrándiz Lloret, José Loredo Narciandi, E Lafuente
Xuất bản: Madrid: Universidad Nacional de Educacion a Distancia, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
History and theories of psychology : a critical perspective
Tác giả: Dai Jones, Jonathan Elcock
Xuất bản: London: Arnold, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
A brief history of psychology
Tác giả: Michael Wertheimer, Antonio E Puente
Xuất bản: New York: Routledge, 2020
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
Lịch sử tâm lý học
Tác giả: Hoàng Minh Phú
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  150.9
 
1

Truy cập nhanh danh mục