Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.5799537 giây)
Learning and memory : from brain to behavior
Tác giả: Gluck Mark A,
Thông tin xuất bản: New York : Worth Publishers , 2008
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 0716786540
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 65348 Định dạng: PDF
Brainfit : 10 minutes a day for a sharper mind and memory
Tác giả: Gediman Corinne,
Thông tin xuất bản: Nashville Tenn : Rutledge Hill Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 1401602231
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 97113 Định dạng: PDF
Computational models of conditioning
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 0521113644
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 65656 Định dạng: PDF
Improve your memory
Tác giả: Fry Ronald W,
Thông tin xuất bản: Australia Boston MA : Course Technology , 2012
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 143546110X
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 93027 Định dạng: PDF
Improving your memory : how to remember what you're starting to forget
Tác giả: Fogler Janet,
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 1421415704
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 95830 Định dạng: PDF
Memory Language - How to Develop Powerful Recall in 48 Minutes
Thông tin xuất bản: : Pease Learning Systems Pty Ltd , 1992
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 0646120611
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 63172 Định dạng: PDF
Max your memory : the complete visual program
Tác giả: Michelon Pascale,
Thông tin xuất bản: New York : DK Pub , 2012
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 0756689651
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 93260 Định dạng: PDF
The mind map book : how to use radiant thinking to maximize your brain's untapped potential
Tác giả: Buzan Tony,
Thông tin xuất bản: New York : Dutton , 1994
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 0525939040
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 48545 Định dạng: PDF
How to remember anything : the proven total memory retention system
Tác giả: Vaughn Dean E,
Thông tin xuất bản: New York : St Martins Griffin , 2007
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 0312367341
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 93720 Định dạng: EPUB
The optimism advantage : 50 simple truths to transform your attitudes and actions into results
Tác giả: Paulson Terry L,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : Wiley , 2010
Ký hiệu phân loại: 153.1
ISBN: 0470554754
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 96993 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục