Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Multinationals and Global Capitalism [electronic resource] : From the Nineteenth to the Twenty First Century
Tác giả: Geoffrey Jones
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.8809
 
Các công ty xuyên Quốc gia : lý thuyết và thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thiết Sơn, Nguyễn Thường Lạng, Nguyễn Việt Khôi, Phùng Xuân Nhạ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
The Rhythm of Strategy : A Corporate Biography of the Salim Group of Indonesia
Tác giả: Marleen Dieleman
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.888598
 
Industries and Global Competition : A History of Business Beyond Borders
Tác giả: Bram Bouwens, Bram Bouwens, Donzé Pierre-Yves, Donzé Pierre-Yves, Takafumi Kurosawa, Takafumi Kurosawa
Xuất bản: : Taylor Francis, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.88
 
No space, no choice, no jobs, no logo : taking aim at the brand bullies
Tác giả: Naomi Klein
Xuất bản: Toronto: Vintage Canada, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
Multinational enterprise and economic analysis
Tác giả: Richard E Caves
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.880
 
The emerging markets century : how a new breed of world-class companies is overtaking the world
Tác giả:
Xuất bản: New York: Free Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.8881724
 
Rocks and hard places : the globalization of mining
Tác giả: Roger Moody
Xuất bản: London: Zed Books, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.88722
 
Research methods in international business
Tác giả: Lorraine Eden, Bo Bernhard Nielsen, Alain Verbeke
Xuất bản: Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.880721
 
Multinational enterprises from the Netherlands
Tác giả: Roger van Hoesel, Rajneesh Narula
Xuất bản: London New York: Routledge, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88309492
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục