Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.4199638 giây)
Poverty, Inequality and Growth in Developing Countries : Theoretical and empirical approaches
Tác giả: Maki Atsushi,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2015
Ký hiệu phân loại: 339.46091724
ISBN: 9781138023260
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
When things fall apart
Tác giả: Dudwick Nora,
Thông tin xuất bản: nt : World Bank , 2003
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 0821350676
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12094 Định dạng: PDF
Poverty Reduction Strategies : A comparative study applied to empirical research
Tác giả: Kircher Philipp,
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631753668
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
La pauvrete dans une Afrique en essor [electronic resource]
Tác giả: Beegle Kathleen,
Thông tin xuất bản: Washington DC : The World Bank , 2017
Ký hiệu phân loại: 339.46096
ISBN: 9781464809651
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 113241 Định dạng: PDF
The South African index of multiple deprivation for children : census 2001
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 339.460968
ISBN: 0796922160
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155307 Định dạng: PDF
Appalachian legacy : economic opportunity after the war on poverty
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 339.460974
ISBN: 0815722141
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155390 Định dạng: PDF
Confronting poverty in Iraq : main findings.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank , 2011
Ký hiệu phân loại: 339.4609567
ISBN: 9780821385623
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155430 Định dạng: PDF
Why poverty persists : poverty dynamics in Asia and Africa
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 339.46095
ISBN: 0857930249
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 155493 Định dạng: PDF
Aspects of Poverty and Inequality in Cameroon
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Gottingen : Peter Lang AG , 2010
Ký hiệu phân loại: 339.46
ISBN: 9783631753514
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Econometric Analysis in Poverty Research
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : Peter Lang AG , 2009
Ký hiệu phân loại: 339.46091724
ISBN: 9783653004809
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục