Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Managing public debt : from diagnostics to reform implementation
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Strategic public finance
Tác giả: S J Bailey
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Giải pháp lập và kiểm soát chấp hành dự toán nsnn trung hạn tại thành phố thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Tác giả: Trần Thị Lệ Bình, Hoàng Công Gia Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  352.48
 
Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
Tác giả: Bùi Thị Mai Hoài
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  352.4597
 
Quản lý ngân sách
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Stephen Brookson, Lê Ngọc Phương Anh
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  352.4
 
Assessing and reforming public financial management
Tác giả: Richard Allen, Salvatore Schiavo-Campo
Xuất bản: : World Bank, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Giáo trình quản lý ngân sách
Tác giả: Đồng Thị Hồng Vân
Xuất bản: H: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  352.4
 
Giải pháp tăng cường quản lý nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa ngành hải quan Việt Nam
Tác giả: Phạm Quang Quốc, Vũ Chí Lộc
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Trường Đại học Ngoại Thương, 2011
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  352.448
 
Public expenditure management and financial accountability in Niger.?
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Haiti : public expenditure management and financial accountability review
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục