Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 14 kết quả (0.6249542 giây)
Quản lý ngân sách
Ký hiệu phân loại: 352.4
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Customs modernization handbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank , 2005
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 821357514
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 114712 Định dạng: PDF
Managing public debt : from diagnostics to reform implementation.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank , 2007
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821368729
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 65151 Định dạng: PDF
Strategic public finance
Tác giả: Bailey S J,
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0333922212
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 96329 Định dạng: PDF
Public expenditure management and financial accountability in Niger.?
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank , 2005
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821363662
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 108248 Định dạng: PDF
Haiti : public expenditure management and financial accountability review.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank , 2008
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821375911
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 108249 Định dạng: PDF
Giáo trình quản lý ngân sách
Thông tin xuất bản: H : Lao Động , 2010
Ký hiệu phân loại: 352.4
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Assessing and reforming public financial management
Tác giả: Allen Richard,
Thông tin xuất bản: : World Bank , 2004
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 0821355996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 12853 Định dạng: PDF
Local budgeting
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington DC : World Bank , 2007
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 9780821369456
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ID: 114899 Định dạng: PDF
Cải cách kế toán công và quản lý thuế hướng tới sự minh bạch : Sách chuyên khảo
Tác giả: Lê Trung Thành,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 2017
Ký hiệu phân loại: 352.4
ISBN: 9786046709169 :
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục