Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Managing public debt : from diagnostics to reform implementation
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Strategic public finance
Tác giả: S J Bailey
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Quản lý ngân sách
Tác giả: Nguyễn Văn Quì, Stephen Brookson, Lê Ngọc Phương Anh
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  352.4
 
Assessing and reforming public financial management
Tác giả: Richard Allen, Salvatore Schiavo-Campo
Xuất bản: : World Bank, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Giáo trình quản lý ngân sách
Tác giả: Đồng Thị Hồng Vân
Xuất bản: H: Lao Động, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  352.4
 
Public expenditure management and financial accountability in Niger.?
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Haiti : public expenditure management and financial accountability review
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
De publieke sector: ontwikkeling en waardevorming : Een vooronderzoek
Tác giả: R Gerritse
Xuất bản: sGravenhage: WRR, 1979
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
Cải cách kế toán công và quản lý thuế hướng tới sự minh bạch : Sách chuyên khảo
Tác giả: Lê Trung Thành, Trần Thế Nữ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  352.4
 
Reforming regional-local finance in Russia
Tác giả: Jorge Martinez-Vazquez, Jameson Boex, Andrey Timofeev
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  352.4
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục