Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Age in the Welfare State : The Origins of Social Spending on Pensioners, Workers, and Children [electronic resource]
Tác giả: Julia Lynch, Robert H Bates, Ellen Comisso, Peter Hall, Peter Lange, Joel Migdal, Helen Milner
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362
 
A child for keeps : the history of adoption in England, 1918-45
Tác giả: Jenny Keating
Xuất bản: Basingstoke England New York: Palgrave Macmillan, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362
 
Hiểm họa ma túy và cuộc chiến mới
Tác giả: Nguyễn Xuân Yêm, Trần Văn Luyện
Xuất bản: Hà Nội: Công An Nhân Dân, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362
 
Bảo trợ xã hội : Báo cáo phát triển Việt Nam 2008
Tác giả: Ngân hàng thế giới
Xuất bản: Hà Nội: Trung tâm Phát triển Thông tin Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362
 
Surviving family care giving : co-ordinating effective care through collaborative communication
Tác giả: Gráinne Smith
Xuất bản: New York: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362
 
Strategies of Care : Changing Elderly Care in Italy and the Netherlands
Tác giả: Barbara Da Roit
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  362
 
Kritiske perspektiver i helsefagene
Tác giả: Gudrun Brottveit, Jorunn Andrea Brænd, Veslemøy Egede-Nilsen, Marte Feiring, Ingrid Femdal, Søren Gytz Olesen, Ida Heiaas, Karin Højbjerg, Truls I Juritzen, Per Koren Solvang, Kristian Larsen, Anette Lykke Hindhede, Ingrid Ruud Knutsen, Lene Tanggaard, Stine Willum Adrian
Xuất bản: : Cappelen Damm AkademiskNOASP Nordic Open Access Scholarly Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362
 
Teaching about HIV and AIDS
Tác giả: Maren Bodenstein, Gisela Winkler
Xuất bản: Oxford: Macmillan, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362
 
Insicurezza lavorativa e transizioni familiari : Generi e generazioni a confronto
Tác giả: Bozzon Rossella
Xuất bản: Milan: Ledizioni, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362
 
Tools in Artificial Intelligence
Tác giả: Paula Fritzsche, Paula Fritzsche
Xuất bản: Croatia: IntechOpen, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục