Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 117 kết quả
Giáo dục học đại cương : Dùng cho các trường ĐH và Cao đẳng sư phạm
Tác giả: Nguyễn Sinh Huy, Nguyễn Văn Lê
Xuất bản: Hà Nội: Bộ Giáo dục và Đào Tạo, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  374.8
 
Web portfolio design and applications
Tác giả: John DiMarco
Xuất bản: kd: Idea Group Publ, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  374.126
 
Sakai courseware management : the official guide : a comprehensive and pragmatic guide to using, managing, and maintaini...
Tác giả: Alan Berg, Michael Korcuska
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Publishing, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  374.26
 
Creative Learning : Activities and game that really engage people
Tác giả: Robert W Lucas
Xuất bản: New Jersey: JohnWiley Sons Incorporated, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  374
 
Planning Responsibly for Adult Education : A guide to negotiating power and interests
Tác giả: Ronald M Cervero, Arthur L Wilson
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass Publishers, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  374.73
 
Adult Education in the American Experience : From the Colonial Period to the Present
Tác giả: Harold W Stubblefield, Patrick Keane
Xuất bản: San Francisco: Wiley John Sons Incorporated, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  374.973
 
Second international handbook of lifelong learning
Tác giả: David N Aspin
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  374
 
Vergangene Zukünfte - neue Vergangenheiten : Geschichte und Geschichtlichkeit der Erwachsenenbildung
Tác giả: Olaf Dörner, Jörg Dinkelaker, Jörg Dinkelaker, Olaf Dörner, Anke Grotlüschen, Anke Grotlüschen, Bernd Käpplinger, Bernd Käpplinger, Gabriele Molzberger, Gabriele Molzberger
Xuất bản: Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  374
 
Deutscher Weiterbildungsatlas
Tác giả: Andreas Martin, Harm Kuper, Harm Kuper, Andreas Martin, Klaus Schömann, Klaus Schömann, Josef Schrader, Josef Schrader
Xuất bản: Bielefeld: W Bertelsmann Verlag, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  374.943
 
Adult and Continuing Education in Cyprus
Tác giả: Maria Gravani, Alexandra Ioannidou
Xuất bản: Bielefeld: W Bertelsmann Verlag, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  374
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục