Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Food cultures of the world encyclopedia [electronic resource]
Tác giả: Ken Albala
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.12003
 
Food culture in Scandinavia
Tác giả: Henry Notaker
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.120948
 
Food culture in Mexico
Tác giả: Janet Long, Luis Alberto Vargas
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.120972
 
Food in the ancient world elektronisk ressurs
Tác giả: Joan P Alcock
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.12093
 
American Indian food
Tác giả: Linda Murray Berzok
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.12
 
Catching fire : how cooking made us human
Tác giả: Richard W Wrangham
Xuất bản: London: Profile Books, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  394.12
 
The food of a younger land : a portrait of American food : before the national highway system, before chain restaurants,...
Tác giả: Mark Kurlansky
Xuất bản: New York: Riverhead Books, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  394.120973
 
97 Orchard [electronic resource] : an edible history of five immigrant families in one New York tenement
Tác giả: Jane Ziegelman
Xuất bản: New York: Smithsonian BooksHarperCollins, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  394.12097471
 
Food in medieval England : diet and nutrition
Tác giả: D Serjeantson, T Waldron, C M Woolgar
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Chè : Món ngọt dân gian cổ truyền
Tác giả: Phạm Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  394.1209597
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục