Tìm toàn văn
Bộ lọc: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 33 kết quả (0.3437489 giây)
Những cuốn sách sau có chứa cụm từ: ddc:423
Oxford Advanced Learner
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0194314235
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1 Năm XB: 1995
Webster's new world College dictionary
Tác giả: Neufeldt Victoria
Thông tin xuất bản: USA :[knxb]
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0028603346
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 210 Năm XB: 1996
Oxford Advanced Learner
Tác giả: Hornby A S
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0194314219
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 208 Năm XB: 1995
Childcraft Dictionary.
Thông tin xuất bản: USA :World Book
Ký hiệu phân loại: 423
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1500 Năm XB: 1993
English dictionnary
Thông tin xuất bản: England :Geddes
Ký hiệu phân loại: 423
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ID: 1182 Năm XB: 1999
Oxford Advanced Learner's Dictionary
Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 423
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 24810 Năm XB: 2010
Collins cobuild advanced dictionary of American English.
Thông tin xuất bản: USA :Thomson
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 97811424003631
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 24964 Năm XB: 2007
NTC's American idioms dictionary
Tác giả: Spears Richard A.
Thông tin xuất bản: Chicago, Ill. :NTC Pub. Group
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0071389881
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 27769 Năm XB: 2000. File: PDF
The Oxford dictionary of idioms.
Thông tin xuất bản: Oxford ; New York :Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 019852711X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 35143 Năm XB: 2004. File: PDF
The new Oxford picture dictionary
Tác giả: Parnwell E. C.
Thông tin xuất bản: New York, NY :Oxford University Press
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 0194341992
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 48360 Năm XB: 1988 File: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục