Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 36 kết quả
McGraw-Hill's essential phrasal verb dictionary [electronic resource] : [the practical guide to American English phrasal...
Tác giả: Richard A Spears
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
NTC's American idioms dictionary [electronic resource] : the most practical reference for the everyday expressions of co...
Tác giả: Richard A Spears
Xuất bản: Boulder Colo: netLibrary Inc, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
Oxford Picture Power Dictionary Pb
Tác giả: Stella Maidment
Xuất bản: : Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
The new Fowler's modern English usage
Tác giả: H W Fowler, R W Burchfield
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
The synonym finder
Tác giả: J I Rodale, Nancy LaRoche, Laurence Urdang
Xuất bản: Emmaus Pa: Rodale Press, 1978
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
Từ điển cách dùng tiếng anh = Dictionary of English usage
Tác giả: Lê Đình Bì
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Trẻ, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  423
 
English idioms : sayings and slang
Tác giả: Wayne Magnuson
Xuất bản: Calgary: Prairie House Books, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
Word by word picture dictionary
Tác giả: Steven J Molinsky, Bill Bliss
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall Regents, 1994
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
Word parts dictionary : standard and reverse listings of prefixes, suffixes, roots and combining forms
Tác giả: Michael Sheehan
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
The Writer's Digest flip dictionary
Tác giả: Barbara Ann KipferBarbara Ann Kipfer
Xuất bản: Cincinnati Ohio: Writers Digest Books, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục