Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 46 kết quả (0.2499749 giây)
Quaternion Algebras
Tác giả: Voight John,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2021
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 9783030566944
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Đại số tuyến tính : T1
Tác giả: Lê Anh Vũ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1997
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Quy hoạch tuyến tính : Bài tập
Tác giả: Trấn Túc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Lý thuyết điều khiển tuyến tính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 4739 Định dạng: PDF
Tối ưu hóa ứng dụng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2001
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Quy hoạch tuyến tính : Giáo trình hoàn chỉnh : Lý thuyết cơ bản, Phương pháp đơn hình, Bài toán mạng, Thuật toán điểm tr...
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2003
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tối ưu hóa : Giáo trình
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2003
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6687 Định dạng: PDF
Tối ưu hóa tổ hợp
Tác giả: Bùi Minh Trí,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2003
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Elementary linear algebra
Tác giả: Anton Howard,
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2000
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 0471170550
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Linear Algebra Done Right
Tác giả: Axler Sheldon,
Thông tin xuất bản: : Springer , 1997
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 0387982590
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21145 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục