Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Linear Algebra and Smarandache Linear Algebra
Tác giả: W B Vasantha Kandasamy
Xuất bản: Usa: American Research Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Linear algebra demystified elektronisk ressurs
Tác giả: David McMahon
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp 1
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Lê Thị Hồng Ngọc, Nguyễn An Khương, Nguyễn Cao Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính : sách dành cho sinh viên các ngành kinh tế
Tác giả: Lê Sĩ Đồng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
Hướng dẫn giải bài tập. Phần 1- Đại số tuyến tính
Tác giả: Hoàng Ngọc Quang, Lê Văn Hốt, Nguyễn Thanh Vân, Trần Công Chín, Trương Lâm Đông
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
Tối ưu hóa : Giáo trình
Tác giả: Trần Vũ Thiệu, Võ Văn Tuấn Dũng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Tối ưu hóa tổ hợp
Tác giả: Bùi Minh Trí
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
Đại số tuyến tính : T1
Tác giả: Lê Anh Vũ
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục