Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1413 kết quả
Simply digital photography
Tác giả: Ro Sheppard
Xuất bản: USA: John Wiley and Sons Ltd, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Thermal transport for applications in micro/nanomachining
Tác giả: B T Wong, M Pi Mengüç
Xuất bản: USA: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.3
 
United States History Atlas
Tác giả:
Xuất bản: USA: McgrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  911.73
 
Linear Algebra and Smarandache Linear Algebra
Tác giả: W B Vasantha Kandasamy
Xuất bản: Usa: American Research Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
A short history of Soviet socialism
Tác giả: Mark Sandle
Xuất bản: USA: UCL Press, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  335.430947
 
Caught Reading : Teacher's Manual
Tác giả: Teri Swanson
Xuất bản: USA: Pearson Education, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Caught Reading : assessment manual
Tác giả: Sharon Cook, Kathie Babigian
Xuất bản: USA: Pearson Education, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.4
 
Understanding RSI
Tác giả: Edward Dobson
Xuất bản: USA: Traders Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.6322
 
Business finance
Tác giả: Les R Dlabay, James L Burrow
Xuất bản: Usa: Thomson SouthWestern, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Developing Tactics for Listening
Tác giả: Jack C Richards
Xuất bản: USA: Oxford University Press, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục