Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Chromatographic methods
Tác giả: A Braithwaite, F J Smith
Xuất bản: London Melbourne: Blackie Academic Professional, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.8
 
Cyclodextrins in chromatography
Tác giả: Tibor Cserháti, Esther Forgács
Xuất bản: Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.8
 
Hyphenated and alternative methods of detection in chromatography [electronic resource]
Tác giả: R Andrew Shalliker
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.8
 
Chromatographic integration methods
Tác giả: N A Dyson
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry Information Services, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.8
 
Validation of chromatography data systems : meeting business and regulatory requirements
Tác giả: R D McDowall
Xuất bản: Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.8
 
Affinity chromatography : methods and protocols
Tác giả: Michael Zachariou
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.8
 
Chemometrics and Data Analysis in Chromatography
Tác giả: Vu Dang Hoang
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  543.8
 
First analysis of the rotationally-resolved ?<sub>2</sub> and 2?<sub>2</sub>-?<sub>2</s...
Tác giả:
Xuất bản: Richland Wash Oak Ridge Tenn: Pacific Northwest National Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2017
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  543.8
 
Carbon nanomaterials for gas adsorption
Tác giả: Silvia Orlanducci, Marco Rossi, Maria L Terranova
Xuất bản: Boca Raton Fla: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  543.8
 
Chromatography : concepts and contrasts
Tác giả: James M Miller
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục