Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 19 kết quả
Phân tích định lượng : bài tập và sổ tay
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  545
 
Phân tích định lượng
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  545
 
Thí nghiệm phân tích định lượng
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân, Lê Xuân Mai, Nguyễn Bạch Tuyết, Nguyễn Duy Khiêm, Trần Thị Minh Hiếu
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  545
 
Vogel's textbook of quantitative chemical analysis
Tác giả: Arthur Israel VogelG H Jeffery, Arthur Israel Vogel
Xuất bản: Longman Scientific Technical: Harlow Essex, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  545
 
Hướng dẫn thực hành phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học
Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai, Đặng Thị Vĩnh Hòa
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà Lạt, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  545
 
Quantitative chromatographic analysis
Tác giả: Thomas E Beesley, Benjamin Buglio, Raymond P W Scott
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  545
 
Beyond crystal balls [electronic resource] : crosscutting solutions in global health to prepare for an unpredictable fut...
Tác giả:
Xuất bản: Richland Wash Oak Ridge Tenn: Pacific Northwest National Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2015
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  545
 
X-ray Phase Contrast Allows Three Dimensional, Quantitative Imaging of Hydrogel Implants [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2015
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  545
 
Tunable, Ultrafast Fiber-Laser between 1.15 ?m and 1.35 ?m for Harmonic Generation Microscopy in Human Skin [electronic ...
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2018
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  545
 
Enhancing disease surveillance with novel data streams [electronic resource] : challenges and opportunities
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2015
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  545
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục