Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 69 kết quả
Computational intelligence and pattern analysis in biological informatics
Tác giả: Sanghamitra Bandyopadhyay, Ujjwal Maulik, Jason T L Wang
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Bioinformatics for high throughput sequencing [electronic resource]
Tác giả: Michael Hackenberg, Ana M Aransay, Michael Hackenberg, Rodríguez-Ezpeleta Naiara
Xuất bản: New York NY: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
An toàn sinh học
Tác giả: Lê Gia Hy, Khuất Hữu Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570.28
 
Introduction to bioinformatics
Tác giả: Arthur M Lesk
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Bioinformatics : managing scientific data
Tác giả: Terence Critchlow, Lacroix Zoé
Xuất bản: : Morgan Kaufmann Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Bioinformatics--from genomes to drugs
Tác giả: T Lengauer
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Bioinformatics : a practical approach
Tác giả: Shui Qing Ye
Xuất bản: Boca Raton: Chapman HallCRC, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Computational systems bioinformatics : CSB2006 conference proceedings, Stanford CA, 14-18 August 2006
Tác giả: Peter Markstein, Ying Xu
Xuất bản: London: Imperial College Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
A cell biologist's guide to modeling and bioinformatics
Tác giả: Raquell M Holmes
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  570.285
 
Tin - sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Cách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570.285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục