Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
The silicon cycle : human perturbations and impacts on aquatic systems
Tác giả: V Ittekkot
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.14
 
Carbon cycling in the Baltic Sea
Tác giả: Kuliânski Karol, Janusz Pempkowiak
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
 
Bio-geo-interactions in metal-contaminated soils
Tác giả: Erika Kothe, A Varma
Xuất bản: Heidelberg New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Hóa kỹ thuật môi trường
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Giáo trình hóa học môi trường
Tác giả: Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Hóa học công nghệ và môi trường
Tác giả: Trần Thị Bích, Lê Viết Hùng, Phùng Tiến Đạt
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.14
 
Interactions of the major biogeochemical cycles
Tác giả: Jerry M Melillo
Xuất bản: : Island Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.14
 
Elements and their compounds in the environment : occurence, analysis and biological relevance
Tác giả: Ihnat, M Anke, M Stoeppler
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Hóa kỹ thuật môi trường
Tác giả: Võ Hồng Thi
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  577.14
 
Hóa môi trường
Tác giả:
Xuất bản: H: Nông nghiệp, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.14
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục