Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
ABC of learning and teaching in medicine [electronic resource]
Tác giả: Peter Cantillon, Linda Hutchinson, Diana Wood
Xuất bản: London: BMJ Books, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.7
 
International handbook of research in medical education [electronic resource]
Tác giả: David Newble, Geoffrey R Norman, C van der Vleuten
Xuất bản: Dordrecht Boston: Springer, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.7
 
First aid for the USMLE step 1 2020
Tác giả: Jordan Abrams, Vikas Bhushan, Kimberly Kallianos, Tao Le
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2020
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.7
 
Phương pháp dạy học trong các trường cao đẳng và trung cấp Y tế
Tác giả: Nghiêm Xuân Đức
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.7
 
Phương pháp giảng dạy y - dược học
Tác giả: Phí Văn Thâm, Trương Việt Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.7
 
Sư phạm y học thực hành : Dùng cho đào tạo giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung học y tế và các cơ sở đào tạo l...
Tác giả: Đinh Hữu Dung, Lê Thu Hòa, Nguyễn Văn Hiến, Phạm Thị Minh Đức
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  610.7
 
Cell Biology, Genetics, and Biochemistry for Pre-Clinical Students
Tác giả: Renee LeClair
Xuất bản: Virginia Tech Carilion School of Medicine Blacksburg VA: Virginia Tech Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  610.7
 
Pilgrims in medicine : conscience, legalism, and human rights : an allegory of medical humanities, foundational virtues,...
Tác giả: Thomas Alured Faunce
Xuất bản: Leiden: Brill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục